Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2013

Anex
7308 ee7b
Reposted fromwanttomuch wanttomuch

September 16 2013

Anex
9588 1edd
Reposted fromblackorchid blackorchid
Anex
2995 9f5c
Reposted fromblackorchid blackorchid

July 01 2013

Anex
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
Reposted fromimyours imyours
Anex
Reposted fromcryptic cryptic

June 24 2013

Anex
5323 69e6 500
Reposted fromrejka rejka

June 14 2013

Anex
9755 d3af

June 12 2013

Anex
6128 28a2 500
Moon...
Reposted fromaanyaa aanyaa
Anex
6129 dc6d
Reposted fromanciol anciol

June 11 2013

Anex
6471 cb9a 500
Reposted fromanciol anciol

May 21 2013

Anex
3691 9bd7
Reposted fromherside herside

May 10 2013

Anex

May 05 2013

Anex
1530 166c
Reposted fromlobotomy lobotomy viapassionate passionate

April 25 2013

Anex
8398 0105
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat

April 23 2013

Anex
0627 911a
Reposted bymanulein manulein

March 26 2013

Anex
1862 3af5 500
Reposted bymychalynarysiekkk

February 16 2013

Anex
4575 4e20 500
Reposted byitjen itjen

January 31 2013

Anex
"Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo."
— Martyna Wojciechowska
Reposted fromfrom-the-inside from-the-inside

January 28 2013

Anex

Przyjaciół się nie dostaje - nawet nie zawsze się ich wybiera. Przyjaciół się znajduje, jak skarb, jak talizman, jak czterolistną koniczynę. Często myślę, jak to dobrze, że można kochać więcej niż jedną osobę naraz i jak różne są tej miłości piętra i poziomy. Ale trudno jest o tej miłości opowiadać - czasem po prostu się do niej przyznać. Łatwo pamiętać o zmarłych, trudniej o żywych - zbyt często się zmieniają i nie zawsze są tacy, jakimi chcemy ich widzieć. Ale dobrze jest czasem powiedzieć 'dziękuję'. I nie wiadomo, czy im, czy nam bardziej tego potrzeba.

— fragment felietonu Romy Ligockiej w Pani (numer11/2012)

January 27 2013

Anex
0409 808b
Reposted frombananowyczipsxD bananowyczipsxD
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl